هدف : ارتقاء سطح سلامت اجتماعی، نخستین انجمن علمی در ایران در حوزه غذا و تغذیه

تعرفه عضویت

با پرداخت تعرفه عضویت در انجمن یک بار در سال، از تمامی خدمات انجمن بهره مند شوید
Image

شخصیت حقوقی

شرکت ها و موسسات
6,000,000 ریال در سال مجموعه خدمات قابل ارائه
 • استفاده از70% تخفیف کارگاه ها و کنگره ها
 • نمایه شخصی (پروفایل در اتا)
 • دریافت تازه های تغذیه از طریق ایمیل
 • شرکت در جلسات مجمع
 • ارائه طرح های نوین فناورانه
هم اکنون عضو شوید
Image

شخصیت حقیقی

اعضای وابسته
4,500,000 ریال در سال مجموعه خدمات قابل ارائه
 • استفاده از70% تخفیف کارگاه ها و کنگره ها
 • نمایه شخصی (پروفایل در اتا)
 • دریافت تازه های تغذیه از طریق ایمیل
 • شرکت در جلسات مجمع
 • ارائه طرح های نوین فناورانه
هم اکنون عضو شوید
Image

شخصیت حقیقی

اعضای پیوسته
3,000,000 ریال در سال مجموعه خدمات قابل ارائه
 • استفاده از70% تخفیف کارگاه ها و کنگره ها
 • نمایه شخصی (پروفایل در اتا)
 • دریافت تازه های تغذیه از طریق ایمیل
 • شرکت در جلسات مجمع
 • ارائه طرح های نوین فناورانه
هم اکنون عضو شوید