مجموعه قوانین مورد پذیرش اعضای انجمن در هنگام تکمیل فرم ثبت نام سایت

قوانین و مقررات انجمن تغذیه ایران

حق عضویت پرداختی توسط اعضا برای عضویت در انجمن به مدت یک سال است.
امکان استرداد وجه پرداختی و عودت آن پس از ثبت نام تحت هیچ شرایط امکان ندارد.
هزینه صدور کارت شناسایی (فیزیکی) انجمن اختیاری بوده و در صورت پرداخت هزینه عودت آن امکانپذیر نمی باشد.
مسئولیت ورود اطلاعات اشتباه در فرم ثبت نام با افراد ثبت نام کننده بوده و مشخصات فردی دقیقا برابر با اطلاعات وارد شده به صورت خودکار و سیستمی روی کارت های عضویت درج می گردد0
مسئولیت محتوای درج شده در پروفایل شخصی افراد بر عهده فرد تکمیل کننده اطلاعات است.