هدف : ارتقاء سطح سلامت اجتماعی، نخستین انجمن علمی در ایران در حوزه غذا و تغذیه

به جمع خانواده اتا بپیوندید

تکمیل تمامی اطلاعات ضروری است

اصالت ایمیل و تلفن همراه بررسی می شود

برای دانشجویان بارگزاری تصویر کارت دانشجویی و برای فارغ التحصیلان بارگزاری تصویر مدرک تحصیلی در مراحل بعدی اجباری است